ปี พ.ศ. 2566

บทความวิจัย เรื่อง "เทคโนโลยี Cloud กับการผลิตวิดีโอคอนเทนต์"

เทคโนโลยี Cloud กับการผลิตวิดีโอคอนเทนต์

         โลกของการผลิตวิดีโอมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอ เทคโนโลยีอย่างหนึ่งคือ Cloud Production ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานบนระบบ Cloud เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตวิดีโอ คอนเทนต์ โดยการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ Cloud ในกระบวนการผลิตวิดีโอ เพื่อปรับปรุง Workflow ในการทำงาน ตั้งแต่ ในขั้น Pre-Production, Production และ Post-Production ซึ่งรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตวิดีโอคอทเทนต์ ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการใช้ที่เก็บข้อมูลบน Cloud และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อแชร์และเข้าถึงไฟล์วิดีโอและเนื้อหาระหว่างสมาชิกในทีมงานที่ทำการผลิควิดีโอคอนเทนต์ ร่วมกัน  เช่น ในขั้นตอน Pre-Production ที่ใช้ Cloud-based project management และ collaboration tools สำหรับทำ Script และ storyboarding เพื่อเตรียมการถ่ายทำ การใช้ระบบ Cloud ในการทำ Live streaming เพื่อทำ Remote production และ บันทึกภาพ เสียง ที่เรียกว่า Camera to Cloud สำหรับงาน Production และการนำเอาเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการ editing และ visual effects เพื่อแก้ไขงานและทำงานร่วมกันผ่านระบบ Cloud storage รวมถึงการใช้ระบบ Cloud ในการเผยแพร่ผลงานผ่าน Cloud streaming และ VOD platforms เป็นต้น

          ข้อดีของการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ มีส่วนช่วยผู้ใช้ประหยัดต้นทุน โดยการประมวลผลแบบ Cloud ช่วยลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ผู้ใช้งาน สามารถเพิ่มหรือลดขนาดทรัพยากรการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตามความต้องการ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน พื้นที่สำหรับใช้งาน โดยไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม  เทคโนโลยี Cloud ช่วยให้ทีมงานสามารถการทำงานร่วมกันระยะไกลได้ง่าย ทีมงานสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือเดียวกันจากอุปกรณ์ต่างกันก็ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สิ่งนี้สามารถเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ ได้อย่างมาก  นอกจากนั้น ผู้ให้บริการ Cloud จะมีการปรับปรุงเครื่องมือขั้นสูงและทรัพยากรที่หลากหลาย ที่ช่วยในการปรับปรุง Workflow สำหรับผลิตวิดีโอคอนเทนต์ ให้มีประสิทธิภาพ

         แม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่เทคโนโลยี Cloud กับการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ ยังมีความท้าทาย เรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขาได้รับการปกป้องเมื่อเก็บไว้ในระบบ Cloud ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่เข้าถึงระบบ Cloud นอกจากนั้นการพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกับการทำงาน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความล่าช้าในการทำงานซึ่ง จะต้องมีแผนฉุกเฉินในกรณีที่การเข้าถึงระบบ Cloud ขัดข้อง

         การใช้เทคโนโลยี Cloud จะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต เทคโนโลยี Cloud จะมอบประโยชน์มากมายให้กับการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ ผู้ใช้จะต้องเลือกผู้ให้บริการ Cloud ที่เหมาะสม มีการคำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ผลิตวิดีโอคอนเทนต์ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

Reference

Dredge, S. (2021). How cloud-based video production platform Frame.io became an essential tool for the film  
             and TV industries. The Guardian. [online]

Frame.io Website. (n.d.). Frame.io: The World's Leading Video Review and Approval Platform. [online]

โดย..ผศ.ดร.จารุวัส  หนูทอง  
อาจารย์ประจำวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว