ปี พ.ศ. 2562

นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้า 3 รางวัล ประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่สามารคว้า 3 รางวัล จากการประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ MThai


รางวัลชนะเลิศ

ทีม สุรเชษฐ์
ผลงาน Hello Neighbor

- นางสาวลลิตา บุญภาณุวิจิตร
- นายเจตณัฐ อนันทวณิชชยา

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลรางวัลชมเชย

1. ทีม ME & THE BOYS PRODUCTION
ผลงาน BOMBERMAN

- นายวิชญ์พล โพธินาม
นิสิตปี 3 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- นายตาธาร มาร์
- นายวีรภัฎ อ่อนสะอาด
นิสิตปี 3 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์


2. ทีม ประหยัด
ผลงาน Social media [live action]

- นายภัทร์ชนน สติ​ภา
-นางสาวปานฝัน รังสิกวานิช
- นางสาวจิดาภา นิรภรพรสกุล
- นายกันต์ธีร์ ธีรวโรภาส
- นายเมธัส อุตสาหะ

นิสิตปี 1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


โดยได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โมโนสตูดิโอ 29 สามารถชมผลงานได้ทาง https://video.mthai.com/campaign/thai-d