ปี พ.ศ. 2563

[บริการวิชาการฯ] อาหารเป็นพิษ โรคสุดฮิตช่วงหน้าร้อน

ในช่วงนี้ ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงฤดูที่มีทั้งฝนและความร้อนนะคะ อีกทั้งมี Covid-19 ร่วมด้วย.. ดังนั้นจึงขอเสนออินโฟกราฟิกที่แนะนำในเรื่องอาหารปลอดภัยในช่วงอากาศร้อนอบอ้าว

เราจะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อที่จะปลอดภัยจากการทานอาหารในทุกๆ วัน


ข้อมูล : อ.ดร.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ออกแบบ : การสื่อสารเพื่อสุขภาพวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม