ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "นักเขียนบทภาพยนตร์" (Screenwriter)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 5 เราพาไปทำความรู้จักกับ "นักเขียนบทภาพยนตร์"

เนื้อหา : ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

- - - -

 

ทำความรู้จัก "นักเขียนบทภาพยนตร์"

นักเขียนบทภาพยนตร์ (Screenwriter, Script Writer) เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญ เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นและแบบแปลนในการสร้างภาพยนตร์ และส่งผลต่อการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แต่ละเรื่องเป็นอย่างมาก

แม้ว่าบทภาพยนตร์จะมีความสำคัญในการสร้าง แต่คนเขียนบทภาพยนตร์กลับยังขาดแคลนเป็นอย่างยิ่ง

 

. . .

 

[ หน้าที่ของนักเขียนบทภาพยนตร์ ]

• พัฒนาไอเดีย: สำหรับภาพยนตร์หรือดัดแปลงจากสื่ออื่นเช่นนิยายละครเวทีหรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่เคยสร้างมาแล้ว
• ค้นคว้าหาข้อมูล: เพื่อใช่ในการเขียนบทภาพยนตร์ เพราะบ่อยครั้งคนเขียนบทต้องเขียนในเรื่องที่ตัวเองไม่มีความรู้มาก่อน
• สร้างเรื่องราว (Story) วางโครงเรื่อง (Plot):ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นและเรื่องราวเหล่านั้นดำเนินไปอย่างไรจนจบเรื่อง
• เขียนบทภาพยนตร์: โดยเริ่มจาก Outline ซึ่งเป็นโครงเรื่องคร่าวๆว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับใครในหนัง, Treatment ซึ่งเป็นโครงเรื่องโดยละเอียดและเป็น Screenplay ซึ่งเป็นบทภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์
• ปรับแก้บทภาพยนตร์: จนกว่าจะเป็นที่พอใจของทั้งผู้เขียนเองและผู้ว่าจ้าง
• เสนอขายไอเดียหรือบทภาพยนตร์ (Pitching):ให้กับผู้อำนวยการสร้างหรือผู้กำกับ
• ประสานงาน: กับผู้ว่าจ้างและทีมงาน

 

. . .

 

[ ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ ]

• มีความคิดสร้างสรรค์
• มีทักษะและความเข้าใจในพื้นฐานภาพยนตร์และการเล่าเรื่องด้วยภาพ
• คิดอย่างเป็นตรรกะเพราะเรื่องราวในภาพยนตร์เป็นหว่างโซ่ของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ต่อมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบ
• มีทักษะในการเขียนสามารถสื่อสารได้เข้าใจและเห็นภาพ
• ทักษะในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
• มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะต้องขายงานหรือประสานงานกับทีมงาน

 

#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว