ปี พ.ศ. 2562

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) สาขาวิชาภาพยนตร์ ได้รับรางวัลนานาชาติ CTS-Videos Contest

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์; ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "บ้านเกิด" ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไปและรางวัลพิเศษ ในงานประกวด CTS-Videos Contest-泰台微電影節 หรือ Thaiwan-thai micro film festival ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ CTS ของประเทศไต้หวัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "บ้านเกิดของฉัน"

โดย นางสาวอภิชญา หนูเนียม ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมรับรางวัล ณ ประเทศไตหวัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งบริษัท Chinese Television System ประเทศไต้หวัน จัดการประกวดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในชุมชนระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน โดยร่วมกับบริษัทหนังสือพิมพ์สากลจำกัด, สำนักงานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทเปประจำประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแล และมีบริษัท CP (ไต้หวัน) บริษัทซิ่นอี้เฮ้าส์ บริษัทไถหยุนอุตสาหกรรม และมูลนิธิไถหย่า ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้