ปี พ.ศ. 2562

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศึกษาดูงานเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กับหัวเว่ย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษากับนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมลำดับที่ 1 ของทุกวิชาเอก เพื่อเรียนรู้และเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและวิจัยหัวเว่ย (Huawei R&D Center) ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยได้รับสนับสนุนกิจกรรมจากหัวเว่ย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ทำร่วมกับ มศว ภายใต้โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Huawei Technologies

โดย หัวเว่ยเทคโนโลยี เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติจีน ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีน รวมทั้งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก


Images : Aj. Yukolwat Bhakdechakriwut

#ทีมมศว #COSCISWU