ปี พ.ศ. 2562

COSCI FESTIVAL (CO-FEST) : Chapter 3 - Neon Cosiety

"ถ้าเธอเบื่อ Warm Light ....มาอยู่ตรงนี้มั้ยใต้ไฟ Neon"

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า ในกิจกรรม "COSCI Festival (CO-FEST)" โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "Neon Cosiety"

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นกิจกรรมประกวดเต้น Cover Dance และการแสดงพิเศษจาก Def-G และ Brute ส่วนกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคมเป็นการประกวดวงดนตรี แสดงผลงานนิสิต และร้านค้านิสิต พร้อมทั้งการแสดงดนตรีจากศิลปินที่หลายคนชื่นชอบ ทั้ง NAPALEAN, ว่าน ธนกฤต และศิลปินจาก The Voice

โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม จะได้ตราประทับกิจกรรมหมวด 2 (สำหรับนิสิต 58-59) และตราประทับกิจกรรมเลือก (สำหรับนิสิต 60-61) / ส่วนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 8 มีนาคมจะได้รับตราประทับกิจกรรมหมวด 1 (สำหรับนิสิต 58-59) และตราประทับกิจกรรมบังคับ (สำหรับนิสิต 60-61)

แล้วพบกันในวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสแตมป์กิจกรรมดังนี้

◆ วันที่ 7 มีนาคม 2562 : กิจกรรม Cosci market 

• นิสิตรหัส 58-59 : หมวด 1 เลือก มหาวิทยาลัย/คณะ
• นิสิตรหัส 60-61 : กิจกรรมบังคับ

◆ วันที่ 8 มีนาคม 2562 : กิจกรรม Cosci band

• นิสิตรหัส 58-59 : หมวด 2 บุคลิกภาพ/จริยธรรม
• นิสิตรหัส 60-61 : กิจกรรมเลือก