ปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน "เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว"

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน
"เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว"

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่
https://me-qr.com/XWonYMUL

สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค

#COSCI #SWU #COSCISWU #SmoCOSCI #ทีมมศว