ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม “กลางแปลง กลางกรุง” ฉายภาพยนตร์ เรื่อง SuckSeed ห่วยขั้นเทพ

กิจกรรม “กลางแปลง กลางกรุง” ฉายภาพยนตร์ เรื่อง SuckSeed ห่วยขั้นเทพ

-กิจกรรมการเสวนา กับ พี่หมู ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์
-กิจกรรมชมภาพยนตร์กลางแปลง
-กิจกรรมการแสดงดนตรี จาก นิสิต Cinema Cosci

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่ 17.00 เป็นต้นไป
ณ ลานเล่นล้อ มศว ประสานมิตร