ปี พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา : ประเภททุนที่พักอาศัย

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา : ประเภททุนที่พักอาศัย

ตามที่ วิสซ์ดอมโซไซตี้ โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์สนับสนุนที่พักอาศัยในโครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 2 คน
ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพศชายรายใหม่ เพื่อทดแทนนิสิตรายเก่าที่พ้นสภาพการรับทุนจำนวน 1 คน

คุณสมบัติ
- เป็นนิสิตชาย ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 หรือ 2- มีความประพฤติดี อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ฐานะครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบเหตุต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในด้านรายได้ของครอบครัว
- ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่พักอาศัยอื่นใด

โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต จะดำเนินการคัดเลือก ตัวแทนนิสิตของวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของทุน เพื่อเข้าร่วมในการพิจารณาขอรับทุนดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทาง E-Mail : coscischolarship@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 กันยายน 2565

การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กันยายน 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/3AfNVho
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (พี่หวาย, พี่ชีต้าร์) ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-259-2343 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30น.