ปี พ.ศ. 2564

[ประชาสัมพันธ์] ตารางเรียน ภาคการเรียนที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ตารางเรียน ภาคการเรียนที่ 2/2564

เนื่องจากสถานะการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน
ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในเอกสารแนบดังนี้

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน

นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียน ตามลิ้งค์แนบ