ปี พ.ศ. 2563

หนังสือวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม : ขอยกเลิกการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถดาวน์โหลด
หนังสือขอยกเลิกการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่


จากทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อนำใปยื่นให้กับทางบริษัทที่นิสิตขอฝึกปฏิบัติงาน ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดหนังสือฯ


สำหรับนิสิตคนใดที่ต้องการหนังสือฉบับจริงจากทางวิทยาลัย
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269, 11270