ปี พ.ศ. 2563

กิจกรรม Huawei Filmmaking Workshop

กลุ่มบริษัทโมโน ร่วมกับหัวเว่ย ดำเนินการจัดกิจกรรม 'Huawei Filmmaking Workshop' เรียนรู้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นด้วยโทรศัพท์ Huawei

โดยได้รับเกียรติจาก คุณคงเดช จาตุรันรัศมี ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (Where We Belong / Snap / ตั้งวง) มอบความรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการถ่ายวีดีโอแบบมืออาชีพผ่านโทรศัพท์ Huawei

อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมผลิตภาพยนตร์ และใช้เครื่องมือจริง พร้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการ และคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อรับรางวัลจากคณะกรรมการอีกด้วย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#COSCISWU #ทีมมศว