ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม "หนองแสง RUN 2019"

ฝ่ายบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ชุมชนหนองแสง และจังหวัดนครนายก ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน "หนองแสง RUN 2019"

โครงการนี้เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ให้กับตำบลหนองแสง เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนมีจุดเด่นที่น่าสนใจ

โดยได้รับความสนใจจากนั่งวิ่งทั่วประเทศเข้าร่วมสมัครเพื่อวิ่งชุมชน ทั้งประเภท Fun Run (4.2 กิโลเมตร) และ Super Mini Marathon (14.2 กิโลเมตร) จำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนุกสนานและความร่วมมือกับชุมชนที่ส่งกำลังใจให้กับนั่งวิ่งและทีมงานได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนศรีถาวรนิมิตร ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก


ติดตามชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทาง https://www.facebook.com/nongsaengrun