ปี พ.ศ. 2562

[MOU] พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท อีทัช จำกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ บริษัท อีทัช จำกัด ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba

เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ และด้านการตลาด ที่กำลังเป็นที่ต้องการและขยายฐานสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งการต่อยอดความรู้ทางด้านนวัตกรรมการขายผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก

โดยส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้จะมีการจัดอบรมอาจารย์และนิสิตได้สอบวัดความรู้เพื่อรับ Certificate จากทาง Alibaba และสามารถนำไปประกอบการทำงานได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)