ปี พ.ศ. 2562

[#CEF2019] บังเกิดก้าว (Beyond9) Thesis Exhibition

[#CEF2019 - COSCI Thesis Exhibition Festival 2019]


บังเกิดก้าว Thesis Exhibition

งานนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์สื่อมากมาย อาทิ 2D Animation, 3D Animation, Motion Graphic, , Corporate Identity Design, Game, E-book, Interactive Book, Interactive Media, Web design และสื่ออีกหลากหลายไว้ในงานนี้ !


10-12 พฤษภาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น.
ณ ลานเอเทรี่ยม 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/Beyond9.exhibition/


#บังเกิดก้าวThesisExhibition
#COSCISWU #ทีมมศว