ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้กำกับภาพ" (Director of Photography)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 6 เราพาไปทำความรู้จักกับ "ผู้กำกับภาพ"

เนื้อหา : อ.อธิป เตชะพงศธร
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

- - - -

 

ทำความรู้จัก "ผู้กำกับภาพ"

ผู้กำกับภาพ (Cinematographer / Director of Photography) คือ การรวมกันระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อบันทึกแสงลงบนเซ็นเซอร์รับภาพ หรือปฏิกิริยาเคมีบนเนื้อฟิล์ม ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่าผู้กำกับภาพ คือ การทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับกล้อง ทั้งการเคลื่อนกล้อง องค์ประกอบภาพที่เกิดขึ้น และ แสงที่ถูกสร้างขึ้น

โดยผู้กำกับภาพมี 3 หน้าที่หลัก คื่อ การจัดไฟ (Lighting), การเคลื่อนไหว (Movement), องค์ประกอบภาพ (Composition)

 

. . .

 

[หน้าที่ของผู้กำกับภาพ]

• เข้าใจบทภาพยนตร์ - ผู้กำกับภาพจำเป็นต้องอ่านบทภาพยนตร์ให้ละเอียด และเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละซีน จะทำให้ผู้กำกับภาพ สามารถวางแผนในการถ่ายทำได้ และสื่อสารเรื่องราว ความหมาย ได้อย่างดี
• เรียนรู้ สืบค้นเทคนิคทางภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กับเรื่องราว รวมไปถึงเทคนิคที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชม
• สร้าง Shot list, Floor plan, และ Lighting Diagrams
• จัดการทีมกล้องและทีมไฟ
• ตัดสินใจในเรื่องขององค์ประกอบทางภาพยนตร์ต่างๆ เช่น การเลือกใช้เลนส์ ฟิวเตอร์ การจัดไฟ และอุปกรณ์กล้องต่างๆ
• รับผิดชอบในการตัดสินใจเลือกสัดส่วนภาพ (Aspect Ratio) เอฟเฟคทางภาพ (Digital Effect) ค่าความต่างแสง (Image Contrast) และ เฟรมเรท (Frame Rates)
• การตัดสินใจเกี่ยวกับการเคลื่อนกล้อง (Camera Movement) และเทคนิคการจัดแสง (Lighting Technique) ที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะให้กับผู้ชม
• ทำงานร่วมกับผู้กำกับ และผู้ทำสีภาพยนตร์ (Colorist) ตลอดกระบวนการทำสี

 

. . .

 

[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นผู้กำกับภาพ]

• ควรมีความรู้ทางด้านภาพยนตร์เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสร้างงานให้สื่อความหมายได้ตรงตามจิตนาการของผู้กำกับ หรือตรงตามเจตนารมณ์ของภาพยนตร์
• สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงานได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะความเป็นผู้นำ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เ
• มีความสุขุม รอบคอบและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 

#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว