ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย จากงาน 'Gen Will Survive'

ขอแสดงความยินดีกับ

อธิชา ภิญโญจิต
นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
จากงาน 'Gen Will Survive'

หนุน Gen ใหม่ อยู่รอดด้วยทักษะความรู้และทักษะชีวิต
ขอขอบคุณรางวัลจากมูลนิธิเอสซีจี