ปี พ.ศ. 2562

เทศกาลภาพยนตร์สั้น เบบี้ธีสิส ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รุ่นที่ 9

ร่วมชม 11 ผลงานภาพยนตร์จากนิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น เบบี้ธีสิส ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รุ่นที่ 9"


ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง : Cinema Baby Thesis