ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการ – การฝึกซ้อม : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หมายเหตุ : บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฎิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563


- ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 จะมีการถ่ายรูปหมู่และแยกสาขาวิชากับผู้บริหารและคณาจารย์ ที่บริเวณอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ขอให้บัณฑิตทุกท่านนำชุดครุยมาเข้าร่วมตามที่กำหนดการกำหนด
- ในวันซ้อมฯ ทางวิทยาลัยขอแนะนำให้บัณฑิตนำรองเท้าที่ถูกต้องตามระเบียบ มาเพื่อใส่ในการซ้อม และเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน
- โปรดสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ


กำหนดการ - การฝึกซ้อม (PDF)

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562