ปี พ.ศ. 2562

ยื่นคำร้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ต้องการต่อและยื่นเอกสารชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า

สามารถติดต่อขอรับใบคำร้องได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2562*

โดยที่นิสิตไม่ต้องยื่นเอกสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถยื่นคำร้องฯ ที่ฝ่ายวิชาการได้เลย.

หมายเหตุ : 1 มีนาคม 2562 คือวันสุดท้ายของการชำระเงินฯ ไม่ตรงตามกำหนด โดยนิสิตสามารถยื่นคำร้องก่อนเพื่อสามารถดำเนินการให้ทันในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง : 02-649-5000 ต่อ 11268 (ในวันและเวลาราชการ)