ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานภาพยนตร์สั้นชื่อ “Why R U the hero”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

จุฑาทิพย์ ศิริฐิตินันท์ เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปีที่ 4
ณัฐดนัย วัฒนธาดากุล เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปีที่ 4
ธนภณ จริยวัฒนศิริกุล เอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปีที่ 4
เบญญาภา สำราญสุข เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปีที่ 4
ศศิกานต์ เกิดขาว เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปีที่ 3

ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

ผลงานภาพยนตร์สั้นชื่อ “Why R U the hero”

https://youtu.be/OoDFmab_l4c

โครงการ SHORT FILM CONTEST "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero"

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์