ปี พ.ศ. 2562

COSCI GAME 2029 / การแข่งขันกีฬาภายในฯ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาของนิสิต รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในกิจกรรม "COSCI GAME 2019"

โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้ง สเกตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, แบดมินตัน และ E-Sport ให้ได้ร่วมสนุก รวมทั้งร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาจากแต่ะทีม

เมื่อวันที่ 18-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


#COSCISWU #ทีมมศว