ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม Cosci First Date 2023 แรกพบนวัตกรรม

กิจกรรม Cosci First Date 2023 แรกพบนวัตกรรม

ในธีมงาน THE TALES OF Colympus ยินดีต้อนรับน้องๆสู่รั้วโคซายอย่างเป็นทางการ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้มาพบปะกับเพื่อนๆ รวมทั้งรุ่นพี่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Team Building ผ่านฐาน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ทางรุ่นพี่และสโมสรนิสิตฯ ได้เตรียมไว้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ณ โรงยิม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร