ปี พ.ศ. 2562

กำหนดการ – การฝึกซ้อม : งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 ดาวน์โหลดกำหนดการฯ