ปี พ.ศ. 2562

[ประกาศ] ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

  • ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทั้ง (1) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (2) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดนี้

วัน เวลา และ สถานที่สอบสัมภาษณ์

  • วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
  • เวลา : 09.00 น. เป็นต้นไป
  • สถานที่สัมภาษณ์ : ห้องประชุม 1302 ชั้น 13 และ ห้องประชุมพฤทธิ์ ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)


ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา

  • 2 ธันวาคม 2562
  • ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ