ปี พ.ศ. 2562

ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารสุขภาพ ได้รับรางวัลรองกุลธิดากาชาด ปี 2562

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชนมาศ เอี่ยมพานิช ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นรองกุลธิดากาชาด ปี 2562 โดยคัดเลือกผ่านเกณฑ์ Smart Strong และ Samart

และ นางสาวณัฐสรวง ภัควันต์ ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นคณะกุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

ซึ่งศิษย์เก่าทั้ง 2 คน จะเป็นตัวแทนเยาวชนที่มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร และพร้อมที่จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย