ปี พ.ศ. 2563

2 ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ได้รับรางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Sneak 
ซึ่งเป็นผลงานการกำกับการแสดง โดย นายธัญธร วิวัฒนเดชา
ศิษย์เก่าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับรางวัลช้างเผือกชมเชยในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23

และ นางสาวเนรัญชรา เลิศประเสริฐ
นิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 4

ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์สั้น เรื่อง Yesterday's Us

จัดโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทยประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่เมืองมายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)