ปี พ.ศ. 2562

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้า 2 รางวัลยุวศิลปินไทย

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คว้า 2 รางวัล โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 (Young Thai Artist Award 2019) จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ได้ประกาศผลและเปิดนิทรรศการ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2562 (Young Thai Artist Award 2019) 

โดยผลงาน 2 ภาพยนตร์สั้น ผลงานนวัตกรรมสื่อสารสารนิพนธ์ (Thesis) สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลดีเด่น รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากทางมูธนิธิฯ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงภาพยนตร์สั้นทั้ง 2 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 5 - 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ

1. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง De Jure
กำกับภาพยนตร์โดย : ชญานิษฐ์ ดอกไม้ทอง

2. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Dawning Down
กำกับภาพยนตร์โดย : จิรัฏร์ จุฬารัตน

ภาพข่าวจาก : อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ จุลพงศธร


#YoungThaiArtistAward2019
#ทีมมศว #COSCISWU