ปี พ.ศ. 2562

ทุน '70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม' สำหรับศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา / รับสมัครวันนี้ - 30 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้มีความสนใจเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการ '70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม' สำหรับศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายนนี้
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://grad.swu.ac.th 


รายละเอียดโครงการ

1. สมัครสอบผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

2. สมัครขอทุนโครงการฯ