ส่วนอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2561

 

หากผู้สมัครคนใดไม่อัปโหลดเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ และจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก่อน รวมทั้งต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากสมัคร แล้วจึงนำ เลขที่รับสมัคร มากรอกในขั้นตอนถัดไป

* สิ้นสุดระยะเวลาสมัคร *

ระเบียบการสมัคร

หลังจากทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ที่กำหนด แล้วกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้

   อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

รูปแบบไฟล์ที่กำหนด

  • นามสกุล .PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB
  • ผู้สมัครจำเป็นต้อง Login Google Account หรือ Gmail ก่อนถึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดไฟล์ได้

ระยะเวลาการอัปโหลดไฟล์

  • เริ่ม : 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น.
  • สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.30 น.

คำแนะนำในการทำแฟ้มสะสมผลงาน ในส่วนที่ 3 'ผลงานที่ผ่านมา'

สำหรับผลงานภาพนิ่ง / กราฟิก
 • สามารถใส่รูปลงในแฟ้มสะสมผลงานได้เลย โดยหากมีภาพร่างหรือกระบวนการออกแบบสามารถใส่เพิ่มเติมเพื่ออธิบายงานได้
สำหรับผลงานภาพเคลื่อนไหว / แอนิเมชั่น / วีดีโอ
 • เลือก Sence ที่น่าสนใจ พร้อมเล่าสรุปเนื้อหาของภาพวีดีโอนั้นๆ โดยต้องมี Link หรือ QR Code ที่สามารถแสกนเข้าชมผลงานได้
สำหรับ Website / Blog / Social Media / Fanpage
 • จับภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์หรือส่วนที่ต้องการนำเสนอ พร้อมอธิบายสั้นๆ ถึงที่มาหรือเหตุผลที่สร้างเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องมี Link หรือ QR Code ที่สามารถแสกนเข้าชมผลงานได้

– ผลงานที่นำมาใส่ สามารถเป็นผลงานที่ทำเป็นงานอดิเรก หรือ Fanart หรือเป็นงานที่ส่งในชั้นเรียน หรือเป็นงานที่ทำในเชิงพาณิชย์ (Commission) ได้

– ในส่วนนี้ผู้สมัครจะต้องทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง โดยผลงานทั้งหมดนั้นต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผู้อื่น (ไม่จำกัดจำนวนหน้าและผลงาน) หากทางวิทยาลัยตรวจสอบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกรวมทั้งแจ้งเจ้าของผลงานต่อไป

วิธีการย่อขนาดไฟล์ (Compress PDF)

สำหรับผู้สมัครที่สร้างสรรค์ผลงานผ่าน Adobe Indesign หรือ Adobe Illustrator และทำการ Export File ในรูปแบบ .PDF จะพบกับปัญหาขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป เนื่องจากเป็นการบันทึกไฟล์เพื่อใช้ในลักษณะงานพิมพ์

หากต้องการย่อขนาดไฟล์ ผู้สมัครสามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Adobe Acobat Pro โดยเลือกที่เมนู File > Save As Other > Optimized PDF

แต่ถ้าผู้สมัครไม่มีโปรแกรมดังกล่าว สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ที่มีการย่อไฟล์ PDF ได้ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ แนะนำให้ทำผ่านเว็บไซต์ smallpdf.com เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งใช้งานง่ายและไฟล์ยังมีคุณภาพที่สมบูรณ์

โดยสามารถกดเข้าใช้งานได้ที่นี่

   ย่อขนาดไฟล์ PDF ออนไลน์

ต้องการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใหม่?

สำหรับผู้สมัครที่เคยอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานแล้ว และต้องการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานใหม่ สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดใหม่อีกครั้ง

ทางวิทยาลัยจะยึดแฟ้มสะสมผลงานที่ผู้สมัครอัปโหลดครั้งสุดท้ายในการคัดเลือก

สำหรับผู้สมัครที่อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานใหม่ สามารถตรวจสอบได้ว่าทางวิทยาลัยจะคัดเลือกของเวอร์ชั่นใด ได้ผ่านขั้นตอนที่ 4 โดยจะวงเล็บด้านหลังวันที่ส่ง เป็น (V._) โดยจะเรียงตั้งแต่ V.2 เป็นต้นไป (นับตามจำนวนไฟล์ที่ส่งเข้าระบบ)

กำหนดการ TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

รายละเอียด วัน-เดือน-ปี
รับสมัคร 10-15 กรกฏาคม 2561
อัปโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน 16 กรกฎาคม 2561 (23.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์, สอบปฏิบัติ 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 25 กรกฎาคม 2561
รายงานตัวเป็นนิสิต 26-30 กรกฎาคม 2561

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการติดต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือพบปัญหาในการอัปโหลดไฟล์, ตรวจสอบรายชื่อ สามารถติดต่อได้ทาง :

ติดต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 • 0-2259-2343, 0-2649-5000 ต่อ 11269, 11270 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
 • Facebook Page : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line Account : @cosci

หลังจากทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจาก Google Form เพื่อยืนยันการส่งเบื้องต้น และขอให้ผู้สมัครกลับมาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งภายใน 3 วันทำการหลังจากส่งแฟ้มสะสมผลงาน

หากทางวิทยาลัยได้รับข้อมูลเรียบร้อยจะมีสถานะ ✓ (ทั้งนี้ไม่รวมสถานะการชำระเงิน สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)

ตรวจสอบรายชื่อ

ชื่อ-สกุลวันที่รับไฟล์สถานะ
ชญาณ์พิมพ์ อริยนวศศิกุล15-ก.ค.-61 (V.3)
วิศรุธ เซ็มแม้นหมัด10-ก.ค.-61
ชญานิษฏ์ โรจนวิศาส10-ก.ค.-61
รัชพล เนตรประภา10-ก.ค.-61
ฐานิตา เตชาทวีวรรณ11-ก.ค.-61
รินลดา งาดเกาะ11-ก.ค.-61
วัชรีพร พิมเสน11-ก.ค.-61
อารียา หาชัยภูมิ11-ก.ค.-61
ณัฐกรณ์ วงศ์สวยสด11-ก.ค.-61
เปมิกา แคนยุกต์12-ก.ค.-61
สิรวิชญ์ กฤษวงษ์12-ก.ค.-61
ภาคิน กฤติธันยากร16-ก.ค.-61 (V.4)
จักริน กังวานเกียรติชัย13-ก.ค.-61
ณิชกานต์ สังข์ทอง13-ก.ค.-61
อรยา ชนะมี13-ก.ค.-61
พศธันย์ ศรีประเสริฐ13-ก.ค.-61
อัสมา สุขสำราญ13-ก.ค.-61
วรัญญา วรินทร์เวช13-ก.ค.-61 (V.3)
รชานนท์ ประชุมชน 13-ก.ค.-61
ณฐกร ดียิ่ง15-ก.ค.-61 (V.2)
สุพรรณิกาญจน์ หลอดอาษา14-ก.ค.-61
ลลิตา ทวีเติมสกุล14-ก.ค.-61
ณัฐวัตร ผ่านนิมิตรกุล15-ก.ค.-61 (V.2)
พัชรพล พัชรากิตติ15-ก.ค.-61
ปัณณทัต เอ้งฉ้วน15-ก.ค.-61 (V.2)
ปริญญากร ประเชิญเชื้อ15-ก.ค.-61
ปรเมศวร์ จอมโคกกรวด15-ก.ค.-61
อานนท์ ป๊อกสอน15-ก.ค.-61
ณัฐชา นภานุรักษ์16-ก.ค.-61 (V.2)
ณัฐชา สิทธิหัตถการ15-ก.ค.-61
ธนวรรณ ทิพย์ทนต์15-ก.ค.-61
ยศวริศ โยมา15-ก.ค.-61
วทันยู คำใสขาว15-ก.ค.-61
ศักดิพัฒน์ เนตรสอดกิจ15-ก.ค.-61
ทัฎพงศ์ อุ่นทิม15-ก.ค.-61
อรวรา วงศ์บุญมี15-ก.ค.-61
ณัชพล จุฑามณี16-ก.ค.-61 (V.2)
พิมสุวีร์ บุตรทรัพย์15-ก.ค.-61
วรัญญา แซ่ฉั่ว15-ก.ค.-61
สุรพัศ มนตรีโชค15-ก.ค.-61
ชลิตา ศ่วนเสน่ห์15-ก.ค.-61
สุตราภัทร น้อยญาติ15-ก.ค.-61
พสธร ธารวัฒนพงศ์16-ก.ค.-61 (V.2)
ณัฐพล มณีโชติ15-ก.ค.-61
ปิยะศักดิ์ ชุมผล16-ก.ค.-61
สุกัญญา กะการดี16-ก.ค.-61
วริศรา งามลีลาเลิศ16-ก.ค.-61
ระดับดาว ศรีระวงศ์16-ก.ค.-61
นภัสสร ตระกูลพัฒนกร16-ก.ค.-61
ธนัญญา สัตยารังสรรค์16-ก.ค.-61
ณัฏธิดา พุทธาผาย16-ก.ค.-61
ภูน้ำฟ้า ไชยศรี16-ก.ค.-61 (V.2)
รักษาสิริ ศรีโพธิ์ชัย16-ก.ค.-61
ณัฐสุดา สงวนทรัพย์16-ก.ค.-61
สุดารัตน์ วงษานนทเดช16-ก.ค.-61
ปาณิสา พึ่งพิมาย16-ก.ค.-61
กิตติธัช เตชโสทร16-ก.ค.-61
กิตติกานต์ อัมพรต16-ก.ค.-61
วรัตถ์ งามสอาด16-ก.ค.-61
กัลยกร รังสิรักษ์16-ก.ค.-61
ศุภกรณ์ เจิมเจริญ16-ก.ค.-61
สาววรดา เรืองสุวรรณ์16-ก.ค.-61
วัชราวุธ วันมูล16-ก.ค.-61
ทิวากร ใจหนักดี16-ก.ค.-61
จิรพงษ์ รุ่งสว่าง16-ก.ค.-61 (V.2)
ณัฏฐณิชา ภารวสี16-ก.ค.-61
ณัฐวุธ เทพพงษ์เพชร16-ก.ค.-61
ปภาณิน พันธะระ16-ก.ค.-61
ปฏิญญา คงมาก16-ก.ค.-61
พงศธร ทับหงษ์16-ก.ค.-61
ณัฐวุธ เทพพงษ์เพชร16-ก.ค.-61
ธีรชาติ แตงอ่อน16-ก.ค.-61
วนาธาร คงแก้ว16-ก.ค.-61 (V.2)
Ratirat Pipatkulcheewin16-ก.ค.-61
ณัฏฐณิชา ภารวสี16-ก.ค.-61
วีรพล คงประจักษ์16-ก.ค.-61
ปรารถนา นุ้ยประเสริฐ16-ก.ค.-61
ณัฎฐ์นรี นาวรรณ์16-ก.ค.-61
นิษฐ์ดิฐ เบญจวัฒนสวัสดิ์12-ก.ค.-61