[TRAILER] COSCI NEWGEN 2018 : “THE GALAXY”

0
179

ร่วมออกเดินทางสู่จักรวาล COSCI ที่แสนยิ่งใหญ่และสนุกสนาน ชมการแสดงจากรุ่นพี่ เชียร์การประกวด ดาว เดือน และ Cosci Rising Star จากแต่ละวิชาเอก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จะเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่ดีของนิสิตทุกคน

พบกัน 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีอวกาศ SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน ตรงข้ามร้านสตาร์บัคส์) แต่งกายชุดพิธีการ สุภาพเรียบร้อย พร้อมออกเดินทางไปด้วยกัน ไปกับเรา ไปได้ไกล

หมายเหตุ : สำหรับนิสิตคนใดที่มีโรคประจำตัว หรือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ โปรดแจ้งพี่ประจำสาขาของตน

จัดโดย : สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ