[Gallery] โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ที่ปรึกษา

0
133

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งอบรมในการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาการการสอนและวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU