กำหนดการ – การฝึกซ้อม : งานพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0
788

กำหนดการ – การฝึกซ้อม : งานพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดาวน์โหลดกำหนดการ – การฝึกซ้อม และกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตได้ที่นี่ค่ะ

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b9%88

 

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิพธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93