งานปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

0
589

วันที่ 8-11 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Screen Shot 2559-10-06 at 4.06.14 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.06.44 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.06.25 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.06.55 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.06.34 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.07.40 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.07.05 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.07.20 PM Screen Shot 2559-10-06 at 4.07.34 PM