มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการผลักดัน e – Commerce Park เพื่อส้งเสริมและพัฒนานิสิตในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านธรุกิจอีคอมเมิร์ช รวมทั้งผู้ประกอบการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในระดับประเทศอย่างครบวงจร

โอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนในการลงนาม วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสารสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานี้ และพร้อมผลักดันทักษะของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้มีทักษะความสามารถพร้อมเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในอนาคต

Photo by : PRswu

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU