ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” ภายใต้โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงและแสดงความยินดีในการจบการศึกษา ทั้งนี้ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษจาก พี่อู๋ วิ้งค์วิ้งค์ (วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์) อีกด้วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และโรงแรมอวานี เอเทรี่ยม บางกอก

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU