แจ้งห้องสอบ : การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) : สอบ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

0
957

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

  • นิสิตชั้นปีที่ 3
    • สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
  • นิสิตชั้นปีที่ 2
    • สอบวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :

 

   รายชื่อนิสิต ‘ปี 3’ และ ห้องสอบ SWU-SET    รายชื่อนิสิต ‘ปี 2’ และ ห้องสอบ SWU-SET

   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET