เทศกาลฉายภาพยนตร์ “กลางแปลงที่กลางกรุง” ครั้งที่ 2 ~ 9 กุมภาพันธ์ 2561

0
92

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์ในโครงการ เทศกาลฉายภาพยนตร์ “กลางแปลงที่กลางกรุง” ครั้งที่ 2

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-21.00 น.
ณ บริเวณลานเล่นล้อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดยในงานนี้ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักทรานซิสเตอร์” พร้อมร่วมพูดคุยกับทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ ในรูปแบบงานวัดกลางกรุง.. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานและชมภาพยนตร์ได้ฟรี!

   กลางแปลงกลางกรุง