[COSCI HI-LIGHT] บรรยากาศงานแถลงข่าว “UNIVERSITY XPO” ครบรอบ 45 ปี ทปอ.

0
139

บรรยากาศงานแถลงข่าว “UNIVERSITY XPO อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยภายในงานจะพบกับนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พร้อมกับเปิดตัว aiSCT โปรแกรมค้นหาสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตัวเองผ่านการวิเคราะห์ด้วย AI ที่สามารถทราบผลได้ภายใน 15 นาที

น้องๆ นักเรียน, คุณครู, นิสิตนักศึกษา หรือคณาจารย์ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน UNIVERSITY XPO ได้ในวันที่ 2-4 มีนาคมนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน รายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://unixpo.cupt.net/ 🙂