วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ต้อนรับคณะตัวแทนจาก Success Readiness Test (SRT) พร้อมประชุมหารือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU