ประชาสัมพันธ์ : นิสิตชั้นปีที่1 (ปีการศึกษา2560) เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

0
1090

 

ประชาสัมพันธ์ : นิสิตชั้นปีที่1 (ปีการศึกษา2560) เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมรอบสอบตรง รุ่นที่1 : วันที่14 -17 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว
(หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ นิสิตกรุณาเข้าร่วมทุกคน / ส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 5 มิ.ย.2560 หรือติดต่อคุณเพียงออ ศรแก้ว : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว  โทร02-649-5000 ต่อ 11266 หรือ 022592343 )

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่นี่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400&ArticleID=6552%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5โทร02-649-5000 ต่อ 11266