วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม

cover_4_1

Vol 4, No.1 (2016)

cover_issue_847_en_US

Vol 3, No.2 (2015)

cover_issue_844_en_US

Vol 3, No.1 (2015)

cover_issue_843_en_US

Vol 2, No.2 (2014)

cover_issue_842_en_US

Vol 2, No.1 (2014)

cover_issue_846_en_US

Vol 1, No.2 (2013)

cover_issue_845_en_US

Vol 1, No.1 (2013)