วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหารจาก Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเจรจาความร่วมมือในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียนการสอนของทางวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU