สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศัยภาพนิสิตและบุคลากร โดยเน้นการฝึกอบรมและปฏิบัติด้านการถ่ายภาพ ทัศนียภาพ (Landscape) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพกับวิทยากรมากประสบการณ์ คุณอุษา มานิตานนท์ คุณธนาศักดิ์ บุญล้ำ และ คุณจรรยวรรธ สุธรรมา

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ ชิเคด้า มาร์เก็ต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ และวัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU