วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รู้จักและทราบถึงวิธีการดับเพลิงและอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุด้านอัคภีภัย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU