ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างสาขาวิชา ในโครงการ “COSCI GAME 2018”

โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายหลายชนิด ได้แก่ แชร์บอล / วอลเลย์บอล / บาสเกตบอล / แบตมินตัน / ฟุตซอล และ E-Sport (ROV) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนิสิตทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU