[Contest] จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

0
356

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

ประเภทการประกวด : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ
จัดโดย : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียด
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนรุ่นใหม่ที่รักการสร้างสรรค์ ร่วมประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคลิป เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจำเป็น
 • ชิงทุนการศึกษากว่า 60,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย

กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งแนวคิดการสร้างสรรค์ (บรรยายไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4)
  • วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2561
  • สามารถส่งทางไปรษณีย์ (ยึดวันที่ประทับในตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือส่งด้วยตนเองที่ศูนย์บริการโลหิคแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • ส่งผลงาน
  • วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศผลการประกวด
 • มอบรางวัล
  • 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสมาชิกของทีมหนึ่งเท่านั้น จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน
 • เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวและส่งได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน รูปแบบการนำเสนอไม่จำกัดว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือการใช้แอนิเมชั่น และไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ
 • ความยาวไม่เกิน 2 นาที ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 p ในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, WMA, MOV

 

   ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร