ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

0
600

cosci-logo-newประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ cp.scholarship.apply@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ประกอบและส่งตัวเอกสารใบสมัครไปยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต
http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx…

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2258 9589
————————————————————-