ประเทศเยอรมันนีเข้าเจรจาความร่วมมือ

0
808

วันที่26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Screen Shot 2559-10-06 at 3.38.40 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.38.54 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.38.09 PM